Bác Hồ gọi, cả non sông đáp lời!

Lịch sử dân tộc ta mãi mãi khắc ghi những giờ phút sục sôi, nhân dân nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi theo lời hiệu triệu của “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”... Lịch sử cũng vẫn âm vang lời Bác gọi, đầy ắp hào khí, kết tinh của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, để cả dân tộc vùng lên, viết tiếp những trang sử mới, rất đỗi hào hùng.

Đăng lúc: 05-09-2014 03:41:56 AM | Đã xem: 1171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Bác Hồ với thiếu nhi
 

Văn bản mới

Liên kết website

Thành viên

Học kỳ quân đội tỉnh Bình Phước 2015